Tag Archives: archeolog

Nadzór archeologiczny Gdańsk, ul. Św. Ducha, Przędzalnicza, Szeroka

W październiku i listopadzie 2017 r. firma archeolodzy z firmy DETEKT prowadzili nadzór archeologiczny w Gdańsku (ul. Św. Ducha, Przędzalnicza, Szeroka, Tandeta) w związku z budową sieci kablowej 0,4 kV.  W związku z lokalizacją inwestycji w ścisłym, historycznym centrum Gdańska istniało duże prawdopodobieństwo odkrycia obiektów o wartościach historycznych. Orientacyjny obszar nadzoru zaznaczono na poniższej mapie (kolor czerwony):

WięcejNadzór archeologiczny Gdańsk, ul. Św. Ducha, Przędzalnicza, Szeroka

Badania archeologiczne na stanowisku Pruszcz Gdański 9, woj. pomorskie

Badania archeologiczne przeprowadzono w lipcu 2017 na stanowisku zlokalizowanym w Pruszczu Gdańskim w pobliżu ulicy F. Nowowiejskiego, na południe od rzeki Raduni. Badany obszar stanowił – w pierwszych wiekach naszej ery – część wielkiego kompleksu osadniczego.

badania archeologiczne Pruszcz Gdański
Ryc. 1 Mapa z zaznaczoną lokalizacją wykopu

WięcejBadania archeologiczne na stanowisku Pruszcz Gdański 9, woj. pomorskie

Badania archeologiczne Starogard Gdański, stanowisko Nowa Wieś Rzeczna 18

Badania wykopaliskowe Starogardzie Gdańskim były realizowane we wrześniu 2017 roku. Prace prowadzono na stanowisku Nowa Wieś Rzeczna 18, zlokalizowanym w południowo- wschodniej części miejscowości.


Ryc. 1 Miejsce badań archeologicznych na terenie miejscowości (zaznaczone kolorem niebieskim).

WięcejBadania archeologiczne Starogard Gdański, stanowisko Nowa Wieś Rzeczna 18

Wykopaliska ratownicze na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, ul. Pożarnicza

Badania archeologiczne w Gdańsku na Wyspie Spichrzów  prowadzono w sierpniu 2016 roku. Były one związane z realizacją inwestycji pt “Przebudowa ulicy Stągiewnej etap 2”. Prace wykopaliskowe były prowadzone na północnej części wyspy, wzdłuż ul. Pożarniczej.

Bez tytułu 1_html_m3a5e52b9
Ryc.1 Mapa północnego cypla Wyspy Spichrzów z zaznaczonym zakresem badań archeologicznych.

WięcejWykopaliska ratownicze na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, ul. Pożarnicza

Prace sondażowe w Toruniu – Glinkach – poszukiwanie masowych mogił

Prace sondażowe na działkach nr 32/17, 44/4 i 44/10, 32/13 obręb 77 w Toruniu – Glinkach przy ul. Poznańskiej przeprowadzono na zlecenie Gminy Miasta Toruń. Celem prac było zweryfikowanie wystąpienia i ewentualna ekshumacja masowych mogił żołnierzy niemieckich i jeńców niemieckich oraz niemieckiej ludności cywilnej z lat 1945-1946 oraz wszelkich innych szczątków ludzkich z mogił masowych.  Wykonawcą prac była firma PU Metodis Agnieszka Milak, Męcka Wola 22, 98-200 Sieradz. Nadzór nad dokumentacją prac sprawował archeolog Maciej Stromski, DETEKT Maciej Stromski Sp. z o.o., Orzeszkowej 5, 83-330 Żukowo.

Torun - poszukiwania mogil

WięcejPrace sondażowe w Toruniu – Glinkach – poszukiwanie masowych mogił

Badania archeologiczne w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu

Stanowisko Pruszcz Gdański 5 zlokalizowane jest w centralnej części miejscowości, przy ul. Chopina, przy rzece Radunia.

stanowisko archeologiczne pruszcz gdański 5

Stanowisko archeologiczne Pruszcz Gdański to jedno z najbardziej znanych i “najbogatszych” cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich na Pomorzu.

Pierwszych odkryć na tym stanowisko dokonano w 1926 r. w trakcie kopania dołów pod słupy ogrodzenia cmentarza. Wówczas odkryto 9 grobów szkieletowych. Kolejne odkrycia miały miejsce w 1929 r. w trakcie kopania dołów na wapno i wykopów fundamentowych, ok. 50 – 60 m na północ od cmentarza katolickiego. Odkryto 8 grobów szkieletowych.

WięcejBadania archeologiczne w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu

Badania archeologiczne na stanowisku Chmieleniec 17, gmina Łęczyce, woj. pomorskie

Stanowisko Chmieleniec 17 zlokalizowane jest na wschód od zabudowań  miejscowości. Badania archeologiczne prowadzone były w trybie wyprzedzającym w związku z planowaną budową domu jednorodzinnego, na powierzchni około 170 m2. Obszar objęty badaniami archeologicznymi zlokalizowany jest w pradolinie Redy-Łeby, u podnóża wzniesień morenowych, będących naturalną granicą pradoliny. Pradolina Redy – Łeby podlegała intensywnemu zasiedleniu i eksploatacji w pradziejach, w związku z czym w jej obrębie często dokonywane są odkrycia archeologiczne.

WięcejBadania archeologiczne na stanowisku Chmieleniec 17, gmina Łęczyce, woj. pomorskie

Badania archeologiczne w Kłodawie, gm. Trąbki Wielkie

Stanowisko Kłodawa 2 zlokalizowane jest w południowo – zachodniej części miejscowości. Badania archeologiczne prowadzone były zgodnie z obrysem wykopu pod budynek jednorodzinny na powierzchni około 150 m2. Obszar badań zlokalizowany jest na północnym stoku doliny rzeki Kłodawy, w bezpośredniej bliskości domniemanego grodziska. Zarówno podgrodzie (stanowisko Kłodawa 2), jak i grodzisko (stanowisko Kłodawa 1) wpisane zostały do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 441 z 20.12.1988 r.

lokalizacja obszaru badań archeologicznych w Kłodawie, gm. Trąbki Wielkie

WięcejBadania archeologiczne w Kłodawie, gm. Trąbki Wielkie