Badania archeologiczne na działce budowlanej

pole

Jesteśmy firmą specjalizującą się w badaniach archeologicznych na działce budowlanej. Są Państwo w trakcie planowania budowy wymarzonego domu, ale na działce budowlanej znajduje się stanowisko archeologiczne? Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, który pomoże Państwu rozwiązać ten problem.

Dokumenty, które będą musieli Państwo przygotować:

  • projekt zagospodarowania terenu lub mapa sytuacyjno wysokościowa (mapa do celów projektowych) z naniesionym zamierzeniem inwestycyjnym,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy),
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do działki (wypis z rejestru gruntów lub wypis aktu notarialnego) i/lub oświadczenia pozostałych właścicieli terenu,
  • opcjonalnie, jeśli posiadasz – opinię WKZ.

 

Następnym krokiem jest kontakt z naszą firmą i powierzenie nam kompleksowego wykonania usługi! Opracowaniem reszty dokumentów, tj. wniosku, programu badań, mapy topograficznej w skali 1:10000 oraz zgody muzeum na przechowywanie zabytków zajmujemy się w ciągu dwóch dni roboczych.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, urząd ma czas do 30 dni na wydanie decyzji. Gdy tylko taki dokument zostanie wydany, kontaktujemy się z Państwem i przeprowadzamy badania archeologiczne. Badania w wielu przypadkach zaczynają się i kończą tego samego dnia. W skrajnych przypadkach trwają 2 dni, w przypadku domku jednorodzinnego (do 3 arów). Po badaniach przesyłamy Państwu sprawozdanie z badań i na tym proces badań zostaje zakończony. 

Jeśli szukają Państwo fachowej firmy, która zajmie się wszystkimi formalnościami i wykona badania archeologiczne na działce budowlanej, to trafili Państwo w odpowiednie miejsce. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu! Chętnie udzielimy pomocy!

W jakich sytuacjach należy wykonać badania archeologiczne na działce budowlanej?

Zdarzają się sytuacje, że działka, na które chcemy zrealizować inwestycję, znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków i przed uzyskaniem pozwolenia na budowę musimy uzgodnić projekt budowlany z konserwatorem. W takiej sytuacji konserwator może nakazać przeprowadzenie badań archeologicznych lub nadzór archeologiczny na budowie. Wymagania dotyczące obecności archeologa na budowie mogą też wynikać z decyzji o warunkach zabudowy lub z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy działka znajduje się w granicach stanowiska archeologicznego.