Ekshumacje cmentarzy

 

Nasza firma świadczy usługi ekshumacyjne z terenów dawnych cmentarzy i cmentarzy zabytkowych, na których istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania i zmiany ich przeznaczenia. Nasze usługi kierujemy zarówno do podmiotów publicznych jak i prywatnych.

W przypadkach wtórnego zagospodarowania terenu cmentarzy i zmiany ich dotychczasowego sposobu użytkowania wymagane jest przeprowadzenie prac ekshumacyjnych pochowanych tam szczątków. Nasza firma pomaga uzyskać stosowne pozwolenia i przeprowadza ekshumacje uwalniając teren i umożliwiając jego dalsze zagospodarowania. Świadczone usługi odbywają się w myśl przepisów z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Prace ekshumacyjne wykonujemy zgodnie z wymaganiami SANEPIDu. W przypadkach cmentarzy objętych ochroną w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pomagamy uzyskać stosowne pozwolenia od odpowiedniego terenowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pomagamy w mediacjach pomiędzy inwestorem a konserwatorem.

Nasze prace prowadzone są przez doświadczonych archeologów i zgodnie z metodyką badan archeologicznych. Spełniamy standardy metodyczne Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz dajemy pewność wykonania prac w sposób umożliwiający dalsze zagospodarowanie. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie ekshumacji szczątków, o czym świadczą liczne referencje ( w tym Instytutu Pamięci Narodowej, jednostek samorządowych, Fundacji Pamięć). W ramach naszych działań przeprowadzaliśmy m.in. prace ekshumacyjne na terenie dawnych cmentarzy m.in. w Pruszczu Gdańskim i Wejherowie, umożliwiając tym samym bezproblemową realizację planowych na ich terenie inwestycji.