Realizacje

Zapraszam do zapoznania się z naszymi pracami archeologicznymi.


Odkrycie pochówków z okresu wpływów rzymskich podczas badań archeologicznych w Tokarach.Ekshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Piaszno, gmina Tuchomie.

W dniu 16 lipca 2019 roku w miejscowości Piaszno, gmina Tuchomie, podjęliśmy szczątki żołnierza niemieckiego poległego pod koniec II wojny światowej. Zgodnie z uzyskanymi informacjami jego dokumenty zostały po wojnie wysłane do Niemiec.Ekshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn, gmina Brusy.

W dniu 14 października 2019 roku dokonaliśmy ekshumacji szczątków pojedynczego żołnierza niemieckiego pochowanego na terenie działki 3128/2 w miejscowości Parzyn, gm. Brusy w obrębie Windorp. Szczątki zostały przypadkowo odkryte podczas orki pod zalesienie, w wyniku tych prac naruszona została czaszka oraz lewa kość ramienna. Miejsce spoczynku żołnierza oznaczono prostą, betonową mogiłą.Ekshumacja w miejscowości Mirachowo, gmina Kartuzy.

W dniu 26 listopada 2019 roku dokonaliśmy ekshumacji szczątków mężczyzny narodowości niemieckiej, zmarłego w 1945 roku. Zwłoki zostały złożone w płytkim grobie (głębokości ok 40 cm) w przebiegu dawnego, przydrożnego rowu.Ekshumacja w miejscowości Ostrowite, gm. Czersk

W dniu 27.08.2020 r nasz zespół udał się ponownie na południowo-wschodnie rubieże gminy Czersk. W okolicach miejscowości Ostrowite przeprowadzono prace ekshumacyjne szczątków żołnierza służącego w wojsku niemieckim w czasie II wojny światowej. Grób był oznaczony brzozowym krzyżem i pielęgnowany przez miejscową ludność . Miejsce wskazał nam mieszkaniec Złotowa, Pan Kazimierz Pruszak – weteran II Wojny Światowej. Pan Kazimierz zaszczycił nas również swoją obecnością podczas samej ekshumacji i przyglądał się naszym pracom.


ekshumacja

Legioniści z obozu w Szczypiornie

Dnia 7 sierpnia 2020 roku zostały przeprowadzone prace antropologiczno – archeologiczne, które miały na celu zbadanie szczątków odnalezionych w Kaplicy Rodziny Żuczkowskich znajdującej się na cmentarzu przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (woj. wielkopolskie). Według przekazów w odnalezionej wewnątrz kaplicy metalowej trumnie miały znajdować się szczątki kostne należące do siedmiu legionistów Józefa Piłsudskiego.


Ekshumacja żołnierzy niemieckich w miejscowości Pobłocie, gmina Linia.

W okresie od 8 do 9 listopada 2018 roku wykonaliśmy ekshumację trzech żołnierzy niemieckich pochowanych w miejscowości Pobłocie, gmina Linia w obrębie działki 155/2. Według informacji, które uzyskaliśmy od okolicznych mieszkańców szczątki jednego z żołnierzy zostały odkryte przypadkowo kilkanaście lat wcześniej podczas prac ziemnych związanych z budową budynku mieszkalnego.Ekshumacja w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej.

W dniu 4 września 2019 roku przeprowadziliśmy ekshumację szczątków kobiety narodowości niemieckiej, która zginęła w 1945 r. w Gdańsku Jama grobowa znajdowała się w obrębie terenu objętego pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Jesionowej 15 w Gdańsku.Ekshumacja w Lewinie, działka 288, gmina Linia.

W dniach od 22 do 23 sierpnia 2019 roku przeprowadziliśmy ekshumację szczątków z masowego grobu ludności niemieckiej znajdującego się w obrębie działki 288 w miejscowości Lewino, gm. Linia. W toku prac podjęto szczątki czterech osób.Ekshumacja w Lewinie, gm. Linia – historia wspólnego pochówku wrogów

W dniu 29 kwietnia 2020 roku podjęliśmy się ekshumacji szczątków pochowanych w obrębie obecnej działki numer 275 w miejscowości Lewino gm. Linia. Początkowo mieliśmy informację o tym, że w grobie znajdują się szczątki cywili i żołnierzy niemieckich. Ku naszemu zaskoczeniu w trakcie przeprowadzonych prac potwierdziliśmy obecność szczątków jednego żołnierza niemieckiego, dwóch kobiet oraz dwóch żołnierzy Armii Czerwonej.


ekshumacja-w-lewinie

Ekshumacja w miejscowości Cewice, gm. Cewice, woj. pomorskie

W dniu 12 marca 2019 roku przeprowadziliśmy prace ekshumacyjne w miejscowości Cewice gm. Cewice w powiecie wejherowskim. W trakcie ekshumacji odwiedził nas wiekowy mieszkaniec Cewic, który mieszkał w tej miejscowości od 1946 r. Zgodnie z jego relacją mogiła pierwotnie oznaczona była drewnianym krzyżem, na którym były umieszczone dane żołnierza. Dzięki fenomenalnej pamięci świadka poznaliśmy tożsamość tej osoby.


ekshumacja-w-miejscowosci-cewice

Ekshumacja w Osowie Lęborskim – leśniczówka Wilhelminenthal

W dniach 14-17.04.2020 r. przeprowadziliśmy prace sondażowo – ekshumacyjne w pobliżu dawnej leśniczówki Wilhelminenthal k. Lęborka. Wg relacji p. Gerarda Muńskiego z Lęborka w leśniczówce w 1945 r. zginęli leśniczy z rodziną oraz liczna grupa cywilnych uciekinierów z terenu dawnych Prus Wschodnich. Dodatkowo, świadek widział na drodze przed leśniczówką ciała 8 żołnierzy niemieckich. P. Gerard ukrywał się wraz z rodziną nieopodal leśniczówki i dotarł na miejsce niedługo po wydarzeniach, które się w niej rozegrały. Dokładny przebieg i okoliczności wydarzeń, które rozegrały się w leśniczówce są obecnie trudne do ustalenia, jednakże ich efektem była śmierć licznej grupy osób narodowości niemieckiej. Zginęli z rąk żołnierzy Armii Czerwonej.


ekshumacja-w-osowie-leborskim

Wtórna ekshumacja na cmentarzu w Wąglikowicach, gm. Kościerzyna

W dniu 25 października 2019 roku na terenie cmentarza komunalnego w Wąglikowicach przeprowadzono prace związane z wtórną ekshumacją szczątków żołnierzy niemieckich i niemieckiej ludności cywilnej poległej podczas II Wojny Światowej. Szczątki zostały przeniesione na cmentarz w wyniku prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w 1979 oraz 1980 roku z Wąglikowicach, Stawiskach, Wielkim Klinczu, Kornym oraz Wierzyskach.


wtorna-ekshumacja-na-cmentarzu

Prace ekshumacyjne w Przymuszewie, gm. Brusy.

W październiku 2019 roku, wykorzystując ostatnie ciepłe dni tego roku, wykonaliśmy prace ekshumacyjne w miejscowości Przymuszewo, gm. Brusy. Opierając się na relacjach okolicznych mieszkańców byliśmy przygotowani na pochówek mogący zawierać szczątki kilku osób. Najprawdopodobniej byli to uciekinierzy z Prus Wschodnich zabici przez żołnierzy ACz w 1945 roku. Mogiła – znajdująca się na prywatnej działce – była dobrze oznaczona i odwiedzana przez uczniów okolicznej szkoły, którzy zawitali do nas podczas ekshumacji, a pozyskane podczas prac informacje pozwoliły stworzyć dla nich żywą lekcję historii.


prace-ekshumacyjne-w-przymuszewie02
prace-ekshumacyjne-w-przymuszewie01

Podwójny pochówek w miejscowości Ostrowite

Na początku lipca 2019 dzięki informacjom przekazanym nam przez okolicznych mieszkańców, dokonano prac sondażowych celem odnalezienia pochówku żołnierza niemieckiego poległego podczas działań wojennych w 1945 roku. Prace rozpoczęto od dokładnej prospekcji terenowej oraz wytyczenia sondaży w miejscu prawdopodobnego pochówku.


podwojny-pochowek02
podwojny-pochowek01

Prace ekshumacyjne w Osusznicy, gm. Lipnica

Lokalizacje mogiły udało się ustalić dzięki uprzejmości księdza z okolicznej parafii. Prace przeprowadzono w lipcu 2019 roku. Podczas prac podjęto szczątki 1 osoby.


podwojny-pochowek01

Tajemnica pochówku z Lubonia (gm. Lipnica)

W lipcu 2019 r. przeprowadziliśmy serię ekshumacji w gminie Bytów oraz Lipnica. Część mogił znajdowało się głęboko w lesie, co przysparzało wielu problemów logistycznych i wymagało od nas dobrego przygotowania sprzętowego oraz rozpoznania terenu. Pierwsze prace odbyły się w Luboniu gm. Lipnica. Mogiła została przez nas namierzona dzięki e-mailowi mieszkańca Niemiec, który znał lokalizację grobu. Dzięki bardzo dokładnym wskazówkom oraz pomocy okolicznych mieszkańców, udało się namierzyć mogiłę, która była zadbana i oznaczona.


tajemnica-pochowku-z-lubonia

Prace ekshumacyjne w Mosnie, gm. Czersk

W ramach prac ekshumacyjnych, wykonywanych przez naszą firmę, podjęliśmy się wydobycia szczątków żołnierzy niemieckich w Mosnej gm. Czersk. Informację o pochówku przekazał nam mieszkaniec wsi Złotowo k. Czerska, który wskazał mogiły oraz opowiedział historię z nimi związaną. Wiedza i postawa tego Pana oraz informacje nam przekazane, pozwoliły uruchomić dalszą procedurę, uzyskać niezbędne zgody oraz finalnie doprowadziły do podjęcia szczątków z grobu.


prace-ekshumacyjne-w-mosnie

Wszystko wskazywało na to, że będzie to żołnierz – ekshumacja w Dzierżążnie

Nasza firma otrzymała informację od okolicznego mieszkańca, że w msc. Dzierżążno znajduje się mogiła żołnierzy niemieckich. Wspólnie udało się ustalić, że są to najprawdopodobniej polegli podczas walk na froncie lub są to zmarli z lazaretu polowego, który znajdował się w budynkach obecnego Szpitala Rehabilitacyjnego w Dzierżążnie. Miejsce upamiętnione było drewnianym krzyżem.


ekshumacja-w-dzierzaznie