Nadzory archeologiczne

wykopy archeologiczne

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi związane z nadzorem archeologicznymi. Każdego klienta traktujemy w sposób indywidualny, dostosowując się do jego potrzeb, wymagań oraz możliwości finansowych, dzięki czemu mogą Państwo liczyć na owocną współpracę. Jesteśmy elastyczni i potrafimy dostosować się do każdych warunków. Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, zaangażowaniem, wieloletnim doświadczeniem oraz determinacją w osiąganiu wyznaczonych celów. Dysponujemy fachowym sprzętem, niezbędnym do prowadzenia profesjonalnych nadzorów archeologicznych. Ponadto, dbamy o dobre relacje z klientami, dlatego przy wyborze odpowiedniej metody, mogą Państwo liczyć na naszych pracowników. Gwarantujemy fachową realizację wszystich zleceń z zachowaniem ustalonego wcześniej terminu.

Na czym polega nadzór archeologiczny?

Nadzór archeologiczny polega na stałej obecności archeologa w trakcie prowadzenia prac ziemnych w strefie ochrony konserwatorskiej. Celem nadzoru jest rozpoznanie i udokumentowanie wszelkich reliktów archeologicznych, które mogą znajdować się na badanym obszarze, jak również zabezpieczenie ewentualnych zabytków ruchomych. Nadzór archeologiczny jest najprostszą formą badań (jak również najtańszą) i praktycznie nie wiąże się z większymi utrudnieniami techniczno-organizacyjnymi w trakcie prowadzenia inwestycji.

W trakcie nadzoru archeologicznego prowadzi się obserwację warstw ziemi w profilu oraz w rzucie wykopu. Wykonuje się dokumentację opisową, fotograficzną i w razie potrzeby rysunkową. Po zakończeniu nadzoru archeolog składa Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sprawozdanie z przeprowadzonych prac. W przypadku odkrycia szczególnie cennych reliktów dalsze postępowanie z zabytkiem określa Wojewódzki Konserwator Zabytków. Przedmioty, które zostaną odkryte w trakcie prowadzenia nadzoru archeologicznego, po ich analizie i opracowaniu, przekazuje się do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.