Ratownicze badania archeologiczne

kwerendy historyczne

W bogatej ofercie naszej firmy mogą Państwo znaleźć usługi związane z ratowniczymi badaniami archeologicznymi. To standardowa forma badań, prowadzona w sytuacji naruszenia obszaru stanowiska archeologicznego przez planowaną inwestycję lub po natrafieniu na relikty archeologiczne o dużym znaczeniu poznawczym w trakcie przeprowadzania nadzoru. Najczęściej prace te wykonywane są przed robotami budowlanymi i polegają głównie na odhumusowaniu terenu, ręcznym oczyszczeniu powierzchni i profili wykopu oraz eksploracji obiektów i warstw archeologicznych. Dodatkowo sporządzana jest odpowiednia dokumentacja fotograficzna, opisowa, pomiarowa oraz rysunkowa.

Najczęściej zakres ratowniczych badań archeologicznych pokrywa się z zakresem prowadzonej inwestycji przez inwestora. Oznacza to, że badania wykopaliskowe pod konkretną konstrukcję, nie dotyczą całej działki, tylko obszaru zaplanowanego pod zabudowę. Zdarzają się jednak sytuacje, w których część obiektu wychodzi poza obszar inwestycji – wówczas zasięg badań archeologicznych jest powiększany w celu kompletnego zadokumentowania odkrytego obiektu.

 

W jakim celu wykonuje się ratownicze badania archeologiczne?

Ratownicze badania archeologiczne wykonuje się w celu sporządzenia dokładnej i rozbudowanej dokumentacji konserwatorskiej. Na jej podstawie bank udziela informacji inwestorowi o udzieleniu pożyczki – pozytywne rozpatrzenie wymaga potwierdzenia, że ratownicze badania archeologiczne zostały przeprowadzone prawidłowo, teren został oczyszczony z wszelkich zabytków, a budowa będzie mogła być przeprowadzona bez żadnych przeszkód i przede wszystkim zgodnie z panującymi przepisami.

Dysponujemy własnym zapleczem kadrowym oraz materiałowym, niezbędnym do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Naszą domeną jest rzetelność, jakość i przede wszystkim poszanowanie czasu klientów. W pełni angażujemy się w każde zlecenie, dopracowując wszystkie szczegóły oraz poświęcając mu odpowiednio dużo czasu tak, aby nic nie umknęło naszej uwadze. Dajemy gwarancję doprowadzenia sprawy do końca. Zapraszamy do współpracy!