Ratownicze badania archeologiczne w Kąpinie, gmina Wejherowo, województwo pomorskie

Badania archeologiczne w Kąpinie, gm. Wejherowo, woj. pomorskie przeprowadzono w dniu 06.07.2015 r.  w związku z planowaną budową domu jednorodzinnego przy ul. Kalinowej. Inwestycja prowadzona była na obszarze stanowiska archeologicznego Kąpino 3, AZP 06-30/3 sklasyfikowanego jako osada z wczesnej epoki żelaza.

Lokalizacja stanowiska archeologicznego Kąpino 3

Obszar przeznaczony pod inwestycję zajmował powierzchnię około 150 m2.

W wyniku przeprowadzonych badań na stanowisku nie stwierdzono warstw i obiektów kulturowych, ani zabytków archeologicznych. Po odhumusowaniu obrysu pod budynek i doczyszczeniu powierzchni nie natrafiono na żadne ślady pradziejowej działalności o charakterze antropogenicznym.