Sprawdź, czy na Twojej działce jest stanowisko archeologiczne

Promocja!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja inwestycja lub czy na Twojej działce znajduje się stanowisko archeologiczne, to wypełnij poniższy formularz.

Usługa dotyczy jedynie województwa pomorskiego.

40,0060,00

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Opis

Usługa sprawdzenia, czy planowana inwestycja znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego polega na wykonaniu kwerendy w ogólnodostępnych dokumentach planistycznych takich jak:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • MPZP
  • w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych pod kątem występowania na wskazanym przez Zlecającego obszarze (działkach) stanowisk archeologicznych.

W ramach jednorazowego sprawdzenia Zlecający może podać jedną lub więcej działek geodezyjnych z zastrzeżeniem, że zakres wskazany do sprawdzenia dotyczy tej samej inwestycji.
Maksymalny limit działek w ramach jednorazowego sprawdzenia wynosi 5.
Wynik kwerendy Zlecający otrzymuje na adres e-mail podany w trakcje składania zamówienia w postaci pliku w formacie PDF lub w wersji papierowej na adres wskazany w formularzu zamówienia, ze wskazaniem, na jakich działkach i w jakim zakresie (zobrazowanie graficzne) występuje ochrona archeologiczna wraz z podaniem nr stanowiska archeologicznego.
Koszt jednorazowego sprawdzenia w promocyjnej cenie (cena regularna 55 zł) wynosi dla większości Gmin (oprócz Gdyni i Gdańska) 40 zł . Maksymalnie  można sprawdzić 5 działek w ramach jednej inwestycji; każda inwestycja to osobne zapytanie i dodatkowa opłata 40 zł (za wyjątkiem Gdyni i Gdańska).
Wyniki kwerendy dostarczane są w wersji elektronicznej na podanego maila lub wysyłane w wersji papierowej za dodatkową opłatą 10 zł.
Czas wykonania usługi do 14 dni, jednak z reguły czas oczekiwania wynosi 3-4 dni.