Ekshumacja żołnierzy niemieckich w miejscowości Pobłocie, gmina Linia.

W okresie od 8 do 9 listopada 2018 roku wykonaliśmy ekshumację trzech żołnierzy niemieckich pochowanych w miejscowości Pobłocie, gmina Linia w obrębie działki 155/2. Według informacji, które uzyskaliśmy od okolicznych mieszkańców szczątki jednego z żołnierzy zostały odkryte przypadkowo kilkanaście lat wcześniej podczas prac ziemnych związanych z budową budynku mieszkalnego.

Archeolodzy przy pracy
Archeolodzy przy pracy. Stopniowa, metodyczna eksploracja jamy grobowej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez lokalną ludność szczątki żołnierza odkryte podczas prac ziemnych sprzed kilkunastu lat zostały ponownie zakopane przez właściciela wówczas budowanego domu. Odkryliśmy je tuż pod warstwą darniny. Szczątki zostały zadokumentowane jako osoba nr 1. Kościec był przemieszany i silnie zdefragmentowany.

Szczątki żołnierza niemieckiegoLuźno zalegające szczątki żołnierza niemieckiego ponownie odkryte podczas  ekshumacji w miejscowości Pobłocie.

W pierwotnej mogile odkryliśmy szczątki dwóch żołnierzy Wehrmachtu, którym przyporządkowano odpowiednio numery 2 i 3. Kości ułożone były w porządku anatomicznym. Przy szczątkach znajdowały się nieśmiertelniki. W przypadku żołnierza nr 2 widocznego na poniższych zdjęciach stan zachowania nieśmiertelnika pozwolił na ustalenie jednostki w jakiej odbywał on szkolenie.

Eksploracja pierwotnej mogiły
Eksploracja pierwotnej mogiły żołnierzy niemieckich.
Pierwszy z żołnierzy odnalezionych w pierwotnej mogile.
Szczątki jednego z dwóch żołnierzy Wehrmachtu odnalezionych w pierwotnej mogile. Na zdjęciu widoczne złamanie prawej kości udowej.
Szczątki żołnierza i jego nieśmiertelnik.
Szczątki żołnierza wraz ze znaleziskami do niego przypisanymi. Tu nieśmiertelnik oraz opaska uciskowa (staza) założona na złamaną kość prawego przedramienia.

Stan zachowania kości był na tyle dobry, że udało się ustalić obrażenia jakie żołnierz odniósł przed śmiercią. Widoczne na kośćcu ślady świadczą o złamaniu kości prawego przedramienia oraz otwartym złamaniu prawej kości udowej, a także uszkodzeniach czaszki i żuchwy.

Nieśmiertelnik ze stali nierdzewnej.
Oczyszczony nieśmiertelnik ze stali nierdzewnej należący do jednego z żołnierzy.
przedmioty osobiste żołnierza nr 3.
Przedmioty znalezione przy szczątkach żołnierza nr 2.

Żołnierz numer 3 został odnaleziony, tak jak jego poprzednik, leżący na plecach. Kości  zalegały w porządku anatomicznym. Przed śmiercią żołnierz odniósł poważne obrażenia lewej ręki (urwana dłoń). Kość łokciowa i promieniowa lewej ręki uległy zniszczeniu do połowy długości.

Szczątki żołnierza nr 4
Szczątki żołnierza nr 3 odnalezionego w miejscowości Pobłocie. Na zdjęciu widoczny uraz lewej ręki.
Czaszka żołnierza nr 4
Czaszka żołnierza nr 3 z widocznymi porcelanowymi koronami zębów.
Skorodowany nieśmiertelnik żołnierza nr 4.
Silnie skorodowany nieśmiertelnik żołnierza nr 3.
Przedmioty żołnierza nr 4
Przedmioty znalezione przy szczątkach żołnierza nr 3. Widoczna znaczna ilość guzików, haki mundurowe oraz sprzączki, a także nieśmiertelnik.