Ekshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Piaszno, gmina Tuchomie.

W dniu 16 lipca 2019 roku w miejscowości Piaszno, gmina Tuchomie, podjęliśmy szczątki żołnierza niemieckiego poległego pod koniec II wojny światowej. Zgodnie z uzyskanymi informacjami jego dokumenty zostały po wojnie wysłane do Niemiec.

Miejsce pochówku żołnierza niemieckiego na działce numer 42 w miejscowości Piaszno, gm. Tuchomie.

Zwłoki żołnierza ułożono w mogile w pozycji siedzącej. Z czasem rozbudowany system korzeniowy sąsiadującego z pochówkiem drzewa spowodował przemieszczenie większości szczątków oraz całkowite zniszczenie kości ramiennych oraz łopatek. Kości czaszki zostały rozsadzone przez korzenie jednak ich fragmenty znajdowały się w jamie grobowej. Najlepiej zachowane były kości piszczelowe i udowe obu kończyn dolnych, a także kość krzyżowa. Proteza szczękowa odnaleziona w pobliżu fragmentów czaszki zawierała jedynie pięć zębów: dwie jedynki, dwie dwójki i jedną szóstkę. Analiza antropologiczna kośćca wykazała, że żołnierz w chwili śmierci miał 25 – 30 lat. Według pomiaru kości długich mierzył około 168 cm wzrostu.

Lokalizacja mogiły żołnierza niemieckiego w miejscowości Piaszno, gm. Tuchomie.
Szczątki kończyn dolnych żołnierza wraz z niemieckimi butami wojskowymi.
Rzut jamy grobowej.

Oprócz widocznego na powyższych zdjęciach wojskowego obuwia w pobliżu szczątków odnaleźliśmy szereg przedmiotów charakterystycznych, występujących w mogiłach żołnierzy niemieckich takich jak: guziki mundurowe tzw. “groszki” – sztuk 32, guziki bieliźniane – sztuk 21. Odkryliśmy również 8 guzików z tworzywa sztucznego (bakielit), 12 monet (fenigi), dwie ładownice do karabinu typu Mauser, kłębek srebrnej nici, dwa ustniki do fajki, a także fragmenty haków mundurowych, sprzączki oraz grzebienia. Spośród przedmiotów złożonych w mogile bez wątpienia największą wartość miał sygnet z inicjałami “EK” oraz czarna odznaka stalowa przyznana żołnierzowi za odniesione rany.

Przedmioty odnalezione w pobliżu szczątków żołnierza niemieckiego.

Sygnet z inicjałami “EK” oraz odznaka otrzymana przez żołnierza za odniesione rany.

Po zakończonej ekshumacji teren został uporządkowany, a szczątki oraz przedmioty należące do poległego żołnierza zabezpieczone i przekazane stronie niemieckiej jako przedmioty osobiste i służące identyfikacji.