Ekshumacja w miejscowości Ostrowite, gm. Czersk

W dniu 27.08.2020 r nasz zespół udał się ponownie na południowo-wschodnie rubieże gminy Czersk. W okolicach miejscowości Ostrowite przeprowadzono prace ekshumacyjne szczątków żołnierza służącego w wojsku niemieckim w czasie II wojny światowej. Grób był oznaczony brzozowym krzyżem i pielęgnowany przez miejscową ludność . Miejsce wskazał nam mieszkaniec Złotowa, Pan Kazimierz Pruszak – weteran II Wojny Światowej. Pan Kazimierz zaszczycił nas również swoją obecnością podczas samej ekshumacji i przyglądał się naszym pracom.

Podczas ekshumacji odkryto szczątki jednej osoby pochowanej w układzie anatomicznym. Żołnierz pochowany został w stanowisku strzeleckim. Nie jest to odosobniona sytuacja. Zima roku 1945 r. utrudniała kopanie mogił, więc miejscowa ludność, która najczęściej zajmowała się pochówkiem poległych, wykorzystywała już istniejące formy terenowe– okopy, stanowiska strzeleckie oraz leje po bombach.

Szczątki posiadały liczne uszkodzenia czaszki, złamanie żuchwy, złamanie kości miedniczej oraz widoczne nacięcia na prawej kości udowej (4 równoległe nacięcia o głębokości 1 mm). Poległy posiadał 17 złotych koron oraz mostek protetyczny. Przy zmarłym odnaleziono trzy haki mundurowe, cztery guziki typu groszek (stalowe) oraz dwa przedmioty żelazne, nieokreślone. Na wysokości klatki piersiowej odkryto fragmenty zadrukowanego papieru – po zachowanych napisach i oznaczenia można przypuszczać, że była to mapa. Przy szczątkach odnaleziono również nieśmiertelnik. Stan jego zachowania utrudniał odczytanie informacji.

Według relacji okolicznego gospodarza (jego ojciec brał udział  w  pochówku żołnierza) poległy był Polakiem służącym w wojsku niemieckim. Podczas powrotu w swoje rodzinne strony (do miejscowości Cekcyn, gm. Cekcyn, pow. tucholski), napotkał żołnierzy Armii Czerwonej i został skatowany przy użyciu kolb karabinów. Obrażenie widoczne na kościach potwierdzają tę wersję wydarzeń.

Miejscowi, którzy brali udział w pochówku nawiązali kontakt z rodziną poległego i poinformowali ją o okolicznościach jego śmierci i miejscu pochówku. Rodzina jednak nie miała możliwości / nie podjęła się ekshumacji zwłok i przeniesienia ich w rodzinne strony.

Szczątki oraz przedmioty zostały starannie zabezpieczone, a sam teren ekshumacji przywrócony do stanu pierwotnego. Pozostałości po mogile – zgodnie z obowiązująca zasadą – zostały pogrzebane w miejscu dotychczasowego pochówku zmarłego.