Ekshumacja w miejscowości Cewice, gm. Cewice, woj. pomorskie

W dniu 12 marca 2019 roku przeprowadziliśmy prace ekshumacyjne w miejscowości Cewice gm. Cewice w powiecie wejherowskim. W trakcie ekshumacji odwiedził nas wiekowy mieszkaniec Cewic, który mieszkał w tej miejscowości od 1946 r. Zgodnie z  jego relacją mogiła pierwotnie oznaczona była drewnianym krzyżem, na którym były  umieszczone dane żołnierza. Dzięki fenomenalnej pamięci świadka poznaliśmy tożsamość tej osoby.

Żołnierz niemiecki został pochowany twarzą do ziemi. Jedynym widocznym urazem odniesionym za życia było złamanie prawej kości ramiennej.

Szczątki żołnierza ułożone w porządku anatomicznym

Widoczny na zdjęciu poniżej uraz prawej kości ramiennej został odniesiony za życia, prawdopodobnie krótko przed śmiercią żołnierza.

Szczątki żołnierza niemieckiego

Pochówek niestety nie zawierał jakichkolwiek przedmiotów osobistych zmarłego. Zamiast tego odnaleźliśmy znaczną ilość guzików od munduru, niektóre pokryte białą farbą, 13 guzików aluminiowych oraz 2 z innego tworzywa, a także naparstek oraz fragmenty stalowych sprzączek i haków mundurowych.

Guziki od niemieckiego munduru

Widoczne na zdjęciu poniżej haki mundurowe oraz fragmenty sprzączki.

Haki mundurowe oraz sprzączka.