Ekshumacja w Lewinie, działka 288, gmina Linia.

W dniach od 22 do 23 sierpnia 2019 roku przeprowadziliśmy ekshumację szczątków z  masowego grobu ludności niemieckiej znajdującego się w obrębie działki 288 w  miejscowości Lewino, gm. Linia. W toku prac podjęto szczątki czterech osób.

 

Grób masowy ludności niemieckiej w Lewinie.
Zbiorowa mogiła czterech osób narodowości niemieckiej, zlokalizowana na działce 288 w Lewinie, gm. Linia.

Ze zbiorowej mogiły ludności narodowości niemieckiej zlokalizowanej w obrębie działki 288 w miejscowości Lewino, gm. Linia podjęto szczątki czterech osób, w tym trzech żołnierzy oraz jednej kobiety. Wszyscy pochowani zostali w 1945 roku. We wspólnej jamie grobowej zmarłych ułożono na sobie naprzemianlegle. Szczątki trzech żołnierzy po doczyszczeniu oznaczono kolejnymi cyframi: 1, 2 oraz 3. Kości kobiety oznaczono numerem 4. Czaszki osób 2 i 3 były zwrócone twarzami do dołu natomiast numery 1 i 4 twarzami ku górze. Zalesienie tego terenu wpłynęło w negatywny sposób na stan zachowania szczątków, niektóre kości zostały rozsadzone i przerośnięte przez korzenie.

Eksploracja mogiły w Lewinie, gm. Linia.
Szczątki osoby numer 1 zaczęły pojawiać się na głębokości około 60 cm poniżej poziomu terenu.
Pochówek masowy w Lewinie, gm. Linia
Ułożenie szczątków czterech osób w zbiorowej mogile, Lewino, dz. 288, gm. Linia.

Dzięki analizie antropologicznej udało nam się ustalić przybliżony wzrost żołnierzy, a także wiek jednego z nich. Żołnierz oznaczony numerem 1 w chwili śmierci miał pomiędzy 18 a 20 lat i mierzył około 164 cm wzrostu. Żołnierz oznaczony numerem 2 był wyższy, mierzył około 180 cm, jego wieku niestety nie udało się określić ale wiemy na pewno, że przed śmiercią doznał poważnego urazu, jego lewa ręka została urwana w połowie długości kości łokciowej i promieniowej.

Szczątki żołnierzy niemieckich.
Szczątki żołnierzy niemieckich oznaczone numerami 1 i 2.

Żołnierz, którego szczątki oznaczono numerem 3 (widoczne na poniższym zdjęciu) miał najprawdopodobniej pomiędzy 35 a 40 lat w chwili śmierci. Analiza kości długich wskazała, że mierzył około 166 cm wzrostu.

Szczątki żołnierza niemieckiego.
Szczątki żołnierza niemieckiego oznaczone numerem 3.

Szczątki oznaczone numerem 4 (widoczne poniżej) należały do kobiety mającej pomiędzy 70 a 80 lat w chwili śmierci. Cechy antropologiczne wskazują, że prawdopodobnie mierzyła około 158 cm wzrostu. Zgodnie z informacjami od lokalnej ludności była to uciekinierka z Prus Wschodnich, która zmarła z wycieńczenia.

Szczątki kobiety.
Szczątki kobiety narodowości niemieckiej oznaczone numerem 4.

Na poniższych zdjęciach ukazany jest inwentarz przedmiotów znalezionych przy szczątkach żołnierza oznaczonego numerem 1. Większość znalezisk to guziki od munduru, widoczne są również haki mundurowe, grzebień oraz obrączka zastępcza.

Znaleziska związane z osobą numer 1.
Elementy umundurowania oraz przedmioty należące do żołnierza niemieckiego (osoba numer 1).
Obrączka zastępcza żołnierza niemieckiego.
Obrączka zastępcza znaleziona wśród szczątków osoby numer 1.

Wśród przedmiotów należących do osoby numer 2 (zdjęcie poniżej) największą grupę stanowiły różnego typu guziki. Widoczny na zdjęciu jest również fragment prawdopodobnie niewielkiej sprzączki lub metalowy element wiązania.

Znaleziska przypisane do osoby nr 2.
Przedmioty znalezione przy szczątkach osoby numer 2.

Znaleziska przypisane do osoby numer 3 (zdjęcie poniżej) to głównie guziki od umundurowania oraz pozostałość sprzączki pasa. Elementy skórzane bądź wykonane z innych substancji organicznych/tekstylnych nie zachowały się.

Znaleziska związane z osobą nr 3.
Inwentarz przedmiotów należących do osoby numer 3.

Jedynymi znaleziskami związanymi ze szczątkami osoby numer 4 były pozostałości dwóch kluczy.

Przedmioty należące do osoby nr 4.
Klucze należące do kobiety ekshumowanej z mogiły w Lewinie, dz. 288.