Ekshumacja w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej.

W dniu 4 września 2019 roku przeprowadziliśmy ekshumację szczątków kobiety narodowości niemieckiej, która zginęła  w 1945 r. w Gdańsku Jama grobowa znajdowała się w obrębie terenu objętego pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Jesionowej 15 w Gdańsku.

Szczątki kobiety z okresu II wojny światowej
Szczątki kobiety odnalezione przy ul. Jesionowej 15 w Gdańsku.

Kobieta została pochowana prawdopodobnie pod koniec II wojny światowej, dokładny czas jest jednak niemożliwy do ustalenia ze względu na brak źródeł. Jama w której złożono zwłoki znajdowała się na terenie współczesnej działki 126/3, obręb 41 w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej 15. Na szczątki ludzkie natrafiono przypadkiem, podczas prac ziemnych związanych z budową przyłącza ciepłowniczego.

Wykop pod przyłącze ciepłownicze.
Jama grobowa
Jama grobowa przed eksploracją.

Jak widać na poniższym zdjęciu szczątki kobiety odnaleziono w jamie grobowej w układzie anatomicznym. Zwłoki po śmierci złożono na plecach z ramionami ułożonymi równolegle na piersiach i twarzą zwróconą w prawo oraz lewą nogą zgiętą w kolanie, lekko odwiedzioną od osi wzdłużnej ciała. Cechy anatomiczne szkieletu wskazywały, że w chwili śmierci kobieta miała między 35 a 40 lat. Prawdopodobną przyczyną śmierci był uraz w obrębie twarzoczaszki.

Szczątki w porządku anatomicznym
Szczątki kobiety ułożone w porządku anatomicznym.

W pobliżu szczątków znaleziono pięć guzików z tworzywa, pozostałości damskiej torebki oraz cywilną maskę przeciwgazową.

guziki z jamy grobowej
Guziki pozostałe po elementach garderoby kobiety znalezione w jamie grobowej.
torba kobiety z ul. Jesionowej
Pozostałości torby odnalezione przy szczątkach.
Cywilna maska gazowa
Niemiecka, cywilna maska przeciwgazowa. Filtr pochłaniający nie znajdował się w obrębie jamy grobowej.
Opróżniona jama grobowa
Jama grobowa po zakończonej eksploracji.