Ekshumacja w miejscowości Mirachowo, gmina Kartuzy.

W dniu 26 listopada 2019 roku dokonaliśmy ekshumacji szczątków mężczyzny narodowości niemieckiej, zmarłego w 1945 roku. Zwłoki zostały złożone w płytkim grobie (głębokości ok 40 cm) w przebiegu dawnego, przydrożnego rowu.

Mogiła na działce 3045 w Mirachowie gm. Kartuzy.
Mogiła na działce 3045 w Mirachowie gm. Kartuzy.
WięcejEkshumacja w miejscowości Mirachowo, gmina Kartuzy.

Ekshumacja w miejscowości Ostrowite, gm. Czersk

W dniu 27.08.2020 r nasz zespół udał się ponownie na południowo-wschodnie rubieże gminy Czersk. W okolicach miejscowości Ostrowite przeprowadzono prace ekshumacyjne szczątków żołnierza służącego w wojsku niemieckim w czasie II wojny światowej. Grób był oznaczony brzozowym krzyżem i pielęgnowany przez miejscową ludność . Miejsce wskazał nam mieszkaniec Złotowa, Pan Kazimierz Pruszak – weteran II Wojny Światowej. Pan Kazimierz zaszczycił nas również swoją obecnością podczas samej ekshumacji i przyglądał się naszym pracom.

WięcejEkshumacja w miejscowości Ostrowite, gm. Czersk

Legioniści z obozu w Szczypiornie

Dnia 7 sierpnia 2020 roku zostały przeprowadzone prace antropologiczno – archeologiczne, które miały na celu zbadanie szczątków odnalezionych w Kaplicy Rodziny Żuczkowskich znajdującej się na cmentarzu przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (woj. wielkopolskie). Według przekazów w odnalezionej wewnątrz kaplicy metalowej trumnie miały znajdować się szczątki kostne należące do siedmiu legionistów Józefa Piłsudskiego.

WięcejLegioniści z obozu w Szczypiornie

Ekshumacja żołnierzy niemieckich w miejscowości Pobłocie, gmina Linia.

W okresie od 8 do 9 listopada 2018 roku wykonaliśmy ekshumację trzech żołnierzy niemieckich pochowanych w miejscowości Pobłocie, gmina Linia w obrębie działki 155/2. Według informacji, które uzyskaliśmy od okolicznych mieszkańców szczątki jednego z żołnierzy zostały odkryte przypadkowo kilkanaście lat wcześniej podczas prac ziemnych związanych z budową budynku mieszkalnego.

Archeolodzy przy pracy
Archeolodzy przy pracy. Stopniowa, metodyczna eksploracja jamy grobowej.

WięcejEkshumacja żołnierzy niemieckich w miejscowości Pobłocie, gmina Linia.

Ekshumacja w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej.

W dniu 4 września 2019 roku przeprowadziliśmy ekshumację szczątków kobiety narodowości niemieckiej, która zginęła  w 1945 r. w Gdańsku Jama grobowa znajdowała się w obrębie terenu objętego pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Jesionowej 15 w Gdańsku.

Szczątki kobiety z okresu II wojny światowej
Szczątki kobiety odnalezione przy ul. Jesionowej 15 w Gdańsku.

WięcejEkshumacja w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej.

Ekshumacja żołnierzy Wehrmachtu w Kosowie gm. Przodkowo

W dniu 17 lipca 2018 roku podjęliśmy się ekshumacji szczątków dwóch żołnierzy Wehrmachtu pochowanych we wspólnej mogile zlokalizowanej na działce 72/2 w pobliżu miejscowości Kosowo, gm. Przodkowo. Relacje przekazane nam przez właściciela działki opisywały losy trzech żołnierzy armii niemieckiej ostrzelanych przez radziecki czołg. Jednemu z nich, pomimo obrażeń, udało się uciec natomiast dwaj pozostali zginęli na miejscu. Ich mogiła przez długie lata pozostawała pod opieką lokalnej społeczności.

Mogiła żołnierzy Wehrmachtu w Kosowie
Mogiła dwóch żołnierzy Wehrmachtu w Kosowie gm. Przodkowo.

WięcejEkshumacja żołnierzy Wehrmachtu w Kosowie gm. Przodkowo

Ekshumacja w Lewinie, działka 288, gmina Linia.

W dniach od 22 do 23 sierpnia 2019 roku przeprowadziliśmy ekshumację szczątków z  masowego grobu ludności niemieckiej znajdującego się w obrębie działki 288 w  miejscowości Lewino, gm. Linia. W toku prac podjęto szczątki czterech osób.

 

Grób masowy ludności niemieckiej w Lewinie.
Zbiorowa mogiła czterech osób narodowości niemieckiej, zlokalizowana na działce 288 w Lewinie, gm. Linia.

WięcejEkshumacja w Lewinie, działka 288, gmina Linia.

Ekshumacja w Lewinie, gm. Linia – historia wspólnego pochówku wrogów

W dniu 29 kwietnia 2020 roku podjęliśmy się ekshumacji szczątków pochowanych w obrębie obecnej działki numer 275 w miejscowości Lewino gm. Linia. Początkowo mieliśmy informację o tym, że w grobie znajdują się szczątki cywili i żołnierzy niemieckich. Ku naszemu zaskoczeniu w trakcie przeprowadzonych prac potwierdziliśmy obecność szczątków jednego żołnierza niemieckiego, dwóch kobiet oraz dwóch żołnierzy Armii Czerwonej.Prace ekshumacyjne w miejscowości Lewino   WięcejEkshumacja w Lewinie, gm. Linia – historia wspólnego pochówku wrogów

Ekshumacja w miejscowości Cewice, gm. Cewice, woj. pomorskie

W dniu 12 marca 2019 roku przeprowadziliśmy prace ekshumacyjne w miejscowości Cewice gm. Cewice w powiecie wejherowskim. W trakcie ekshumacji odwiedził nas wiekowy mieszkaniec Cewic, który mieszkał w tej miejscowości od 1946 r. Zgodnie z  jego relacją mogiła pierwotnie oznaczona była drewnianym krzyżem, na którym były  umieszczone dane żołnierza. Dzięki fenomenalnej pamięci świadka poznaliśmy tożsamość tej osoby.

WięcejEkshumacja w miejscowości Cewice, gm. Cewice, woj. pomorskie

Ekshumacja w Osowie Lęborskim – leśniczówka Wilhelminenthal

W dniach 14-17.04.2020 r. przeprowadziliśmy prace sondażowo – ekshumacyjne w pobliżu dawnej leśniczówki Wilhelminenthal k. Lęborka. Wg relacji p. Gerarda Muńskiego z Lęborka w leśniczówce w 1945 r. zginęli leśniczy z rodziną oraz liczna grupa cywilnych uciekinierów z terenu dawnych Prus Wschodnich. Dodatkowo, świadek widział na drodze przed leśniczówką ciała 8 żołnierzy niemieckich. P. Gerard ukrywał się wraz z rodziną nieopodal leśniczówki i dotarł na miejsce niedługo po wydarzeniach, które się w niej rozegrały. Dokładny przebieg i okoliczności wydarzeń, które rozegrały się w leśniczówce są obecnie trudne do ustalenia, jednakże ich efektem była śmierć licznej grupy osób narodowości niemieckiej. Zginęli z rąk żołnierzy Armii Czerwonej.

ekshumacja Osowo Lęborskie

WięcejEkshumacja w Osowie Lęborskim – leśniczówka Wilhelminenthal