Ekshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Piaszno, gmina Tuchomie.

W dniu 16 lipca 2019 roku w miejscowości Piaszno, gmina Tuchomie, podjęliśmy szczątki żołnierza niemieckiego poległego pod koniec II wojny światowej. Zgodnie z uzyskanymi informacjami jego dokumenty zostały po wojnie wysłane do Niemiec.

Miejsce pochówku żołnierza niemieckiego na działce numer 42 w miejscowości Piaszno, gm. Tuchomie.
WięcejEkshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Piaszno, gmina Tuchomie.

Ekshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn, gmina Brusy.

W dniu 14 października 2019 roku dokonaliśmy ekshumacji szczątków pojedynczego żołnierza niemieckiego pochowanego na terenie działki 3128/2 w miejscowości Parzyn, gm. Brusy w obrębie Windorp. Szczątki zostały przypadkowo odkryte podczas orki pod zalesienie, w wyniku tych prac naruszona została czaszka oraz lewa kość ramienna. Miejsce spoczynku żołnierza oznaczono prostą, betonową mogiłą.

Mogiła żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn, gmina Brusy.
WięcejEkshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn, gmina Brusy.

Ekshumacja w miejscowości Mirachowo, gmina Kartuzy.

W dniu 26 listopada 2019 roku dokonaliśmy ekshumacji szczątków mężczyzny narodowości niemieckiej, zmarłego w 1945 roku. Zwłoki zostały złożone w płytkim grobie (głębokości ok 40 cm) w przebiegu dawnego, przydrożnego rowu.

Mogiła na działce 3045 w Mirachowie gm. Kartuzy.
Mogiła na działce 3045 w Mirachowie gm. Kartuzy.
WięcejEkshumacja w miejscowości Mirachowo, gmina Kartuzy.

Ekshumacja w miejscowości Ostrowite, gm. Czersk

W dniu 27.08.2020 r nasz zespół udał się ponownie na południowo-wschodnie rubieże gminy Czersk. W okolicach miejscowości Ostrowite przeprowadzono prace ekshumacyjne szczątków żołnierza służącego w wojsku niemieckim w czasie II wojny światowej. Grób był oznaczony brzozowym krzyżem i pielęgnowany przez miejscową ludność . Miejsce wskazał nam mieszkaniec Złotowa, Pan Kazimierz Pruszak – weteran II Wojny Światowej. Pan Kazimierz zaszczycił nas również swoją obecnością podczas samej ekshumacji i przyglądał się naszym pracom.

WięcejEkshumacja w miejscowości Ostrowite, gm. Czersk

Legioniści z obozu w Szczypiornie

Dnia 7 sierpnia 2020 roku zostały przeprowadzone prace antropologiczno – archeologiczne, które miały na celu zbadanie szczątków odnalezionych w Kaplicy Rodziny Żuczkowskich znajdującej się na cmentarzu przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (woj. wielkopolskie). Według przekazów w odnalezionej wewnątrz kaplicy metalowej trumnie miały znajdować się szczątki kostne należące do siedmiu legionistów Józefa Piłsudskiego.

WięcejLegioniści z obozu w Szczypiornie

Ekshumacja żołnierzy niemieckich w miejscowości Pobłocie, gmina Linia.

W okresie od 8 do 9 listopada 2018 roku wykonaliśmy ekshumację trzech żołnierzy niemieckich pochowanych w miejscowości Pobłocie, gmina Linia w obrębie działki 155/2. Według informacji, które uzyskaliśmy od okolicznych mieszkańców szczątki jednego z żołnierzy zostały odkryte przypadkowo kilkanaście lat wcześniej podczas prac ziemnych związanych z budową budynku mieszkalnego.

Archeolodzy przy pracy
Archeolodzy przy pracy. Stopniowa, metodyczna eksploracja jamy grobowej.

WięcejEkshumacja żołnierzy niemieckich w miejscowości Pobłocie, gmina Linia.

Ekshumacja w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej.

W dniu 4 września 2019 roku przeprowadziliśmy ekshumację szczątków kobiety narodowości niemieckiej, która zginęła  w 1945 r. w Gdańsku Jama grobowa znajdowała się w obrębie terenu objętego pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Jesionowej 15 w Gdańsku.

Szczątki kobiety z okresu II wojny światowej
Szczątki kobiety odnalezione przy ul. Jesionowej 15 w Gdańsku.

WięcejEkshumacja w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej.

Ekshumacja żołnierzy Wehrmachtu w Kosowie gm. Przodkowo

W dniu 17 lipca 2018 roku podjęliśmy się ekshumacji szczątków dwóch żołnierzy Wehrmachtu pochowanych we wspólnej mogile zlokalizowanej na działce 72/2 w pobliżu miejscowości Kosowo, gm. Przodkowo. Relacje przekazane nam przez właściciela działki opisywały losy trzech żołnierzy armii niemieckiej ostrzelanych przez radziecki czołg. Jednemu z nich, pomimo obrażeń, udało się uciec natomiast dwaj pozostali zginęli na miejscu. Ich mogiła przez długie lata pozostawała pod opieką lokalnej społeczności.

Mogiła żołnierzy Wehrmachtu w Kosowie
Mogiła dwóch żołnierzy Wehrmachtu w Kosowie gm. Przodkowo.

WięcejEkshumacja żołnierzy Wehrmachtu w Kosowie gm. Przodkowo

Ekshumacja w Lewinie, działka 288, gmina Linia.

W dniach od 22 do 23 sierpnia 2019 roku przeprowadziliśmy ekshumację szczątków z  masowego grobu ludności niemieckiej znajdującego się w obrębie działki 288 w  miejscowości Lewino, gm. Linia. W toku prac podjęto szczątki czterech osób.

 

Grób masowy ludności niemieckiej w Lewinie.
Zbiorowa mogiła czterech osób narodowości niemieckiej, zlokalizowana na działce 288 w Lewinie, gm. Linia.

WięcejEkshumacja w Lewinie, działka 288, gmina Linia.

Ekshumacja w Lewinie, gm. Linia – historia wspólnego pochówku wrogów

W dniu 29 kwietnia 2020 roku podjęliśmy się ekshumacji szczątków pochowanych w obrębie obecnej działki numer 275 w miejscowości Lewino gm. Linia. Początkowo mieliśmy informację o tym, że w grobie znajdują się szczątki cywili i żołnierzy niemieckich. Ku naszemu zaskoczeniu w trakcie przeprowadzonych prac potwierdziliśmy obecność szczątków jednego żołnierza niemieckiego, dwóch kobiet oraz dwóch żołnierzy Armii Czerwonej.Prace ekshumacyjne w miejscowości Lewino   WięcejEkshumacja w Lewinie, gm. Linia – historia wspólnego pochówku wrogów