Badania archeologiczne wyprzedzające w Swarzewie AZP 3-42/49

Badania archeologiczne przeprowadzono w lutym 2019 roku, przy ulicy
Pogodnej w miejscowości Swarzewo, gm. Puck. na stanowisku archeologicznym AZP 3-42/49.

Fot 1. Rzut wykopu z widokiem na Zatokę Pucką.

Badania miały na celu  rozpoznanie i zadokumentowanie ewentualnych obiektów i/lub nawarstwień archeologicznych w związku z planowaną w tym miejscu budową domu
jednorodzinnego. Obszar ten objęty jest strefą ochrony archeologicznej w związku z występującym na tym obszarze pozostałościami po osadnictwie datowanymi na epokę kamienia. Podczas prac badawczych nasz zespół zarejestrował dwa obiekty, z których przynajmniej jeden był niewątpliwie dziełem ludzkich rąk. Niestety badania nie przyniosły,
żadnego materiału zabytkowego, który mógłby jednoznacznie określić chronologię tegoż obiektu.

 

Fot. 2. Rzut całości wykopu przy użyciu drona.

 

Fot. 3. Rzut wykopu w kierunku południowym.

Obszar ten przeznaczony jest pod zabudowę  jednorodzinną, w związku z czym były to jedne z wielu badań na tym terenie pozwalających na określenie zasięgu stanowiska oraz zadokumentowania pozostałości po osadnictwie.