Ratownicze badania archeologiczne w Gdańsku, Teatr Szekspirowski

Ratownicze badania archeologiczne wyprzedzające budowę Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku były kolejnym miejscem, w którym zdobywałem swoje doświadczenie zawodowe. Prace archeologiczne prowadzono na obszarze około 20 arów, w miejscu, gdzie do 1945 r. znajdowała się gęsta zabudowa.

Po wojnie zrujnowane kamienice nie zostały odbudowane – mury rozebrano, a piwnice zasypano (często z nienaruszoną zawartością – rzeczami codziennego użytku). Pod poziomem zabudowy XIX i XX wiecznej znajdowało się zasypisko fosy miejskiej. W trakcie eksploracji fosy odkryto liczne, nowożytne zabytki (ceramika, fajki, monety, plomby, itp.).

Badania archeologiczne w Gdansku

Plomba towarowa z Gdanska