Wykopaliska w Robawach, gmina Reszel, warmińsko-mazurskie

Wykopaliska w Robawach, gm. Reszel, powia Kętrzyn, województwo warmińsko-mazurskie, prowadzone były na cmentarzysku ludności kultury bogaczewskiej.

Dla właściciela firmy stanowiły początek zdobywania doświadczenia w zakresie naukowych badań archeologicznych. Na stanowisku odkryto liczne groby ciałopalne z Okresu Wędrówki Ludów (IV-VI wiek n.e.) – zarówno ludzkie, jak i zwierzęce (końskie).

Prace archeologiczne - archeolodzy w akcji Wykop przygotowany do wykonania dokumentacji archeologicznej