Tag Archives: zabytki archeologiczne

Badania archeologiczne w miejscowości Łąkie gmina Lipnica.

Badania archeologiczne prowadzono w północno – wschodniej części miejscowości, na obszarze stanowiska archeologicznego Łąkie 64, AZP 18-31/107. Badania poprzedzały budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dojazdu utwardzonego.  Powierzchnia obszaru zagrożonego inwestycją wynosiła ok. 260 m²

WięcejBadania archeologiczne w miejscowości Łąkie gmina Lipnica.

Badania archeologiczne w Jeleńskiej Hucie gm. Szemud

Badania archeologiczne przeprowadzono w lipcu 2017 r. Łącznie badania objęły powierzchnię ok. 70 m2. Miąższość humusu wahała się od 30 do 45 cm. Następnie ręcznie doczyszczono powierzchnię i profile wykopu. Na całości przebadanego obszaru pod warstwą humusu (ciemnobrunatny piasek) występowała warstwa żółtego piasku (calec).

WięcejBadania archeologiczne w Jeleńskiej Hucie gm. Szemud

Nadzór archeologiczny Gdańsk, ul. Św. Ducha, Przędzalnicza, Szeroka

W październiku i listopadzie 2017 r. firma archeolodzy z firmy DETEKT prowadzili nadzór archeologiczny w Gdańsku (ul. Św. Ducha, Przędzalnicza, Szeroka, Tandeta) w związku z budową sieci kablowej 0,4 kV.  W związku z lokalizacją inwestycji w ścisłym, historycznym centrum Gdańska istniało duże prawdopodobieństwo odkrycia obiektów o wartościach historycznych. Orientacyjny obszar nadzoru zaznaczono na poniższej mapie (kolor czerwony):

WięcejNadzór archeologiczny Gdańsk, ul. Św. Ducha, Przędzalnicza, Szeroka

Badania archeologiczne na stanowisku Pruszcz Gdański 9, woj. pomorskie

Badania archeologiczne przeprowadzono w lipcu 2017 na stanowisku zlokalizowanym w Pruszczu Gdańskim w pobliżu ulicy F. Nowowiejskiego, na południe od rzeki Raduni. Badany obszar stanowił – w pierwszych wiekach naszej ery – część wielkiego kompleksu osadniczego.

badania archeologiczne Pruszcz Gdański
Ryc. 1 Mapa z zaznaczoną lokalizacją wykopu

WięcejBadania archeologiczne na stanowisku Pruszcz Gdański 9, woj. pomorskie

Badania archeologiczne w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu

Stanowisko Pruszcz Gdański 5 zlokalizowane jest w centralnej części miejscowości, przy ul. Chopina, przy rzece Radunia.

stanowisko archeologiczne pruszcz gdański 5

Stanowisko archeologiczne Pruszcz Gdański to jedno z najbardziej znanych i “najbogatszych” cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich na Pomorzu.

Pierwszych odkryć na tym stanowisko dokonano w 1926 r. w trakcie kopania dołów pod słupy ogrodzenia cmentarza. Wówczas odkryto 9 grobów szkieletowych. Kolejne odkrycia miały miejsce w 1929 r. w trakcie kopania dołów na wapno i wykopów fundamentowych, ok. 50 – 60 m na północ od cmentarza katolickiego. Odkryto 8 grobów szkieletowych.

WięcejBadania archeologiczne w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu