Tag Archives: Szczątki żołnierza niemieckiego

Ekshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn, gmina Brusy.

W dniu 14 października 2019 roku dokonaliśmy ekshumacji szczątków pojedynczego żołnierza niemieckiego pochowanego na terenie działki 3128/2 w miejscowości Parzyn, gm. Brusy w obrębie Windorp. Szczątki zostały przypadkowo odkryte podczas orki pod zalesienie, w wyniku tych prac naruszona została czaszka oraz lewa kość ramienna. Miejsce spoczynku żołnierza oznaczono prostą, betonową mogiłą.

Mogiła żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn, gmina Brusy.
WięcejEkshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn, gmina Brusy.