Tag Archives: Pruszcz Gdański

Badania archeologiczne na stanowisku Pruszcz Gdański 9, woj. pomorskie

Badania archeologiczne przeprowadzono w lipcu 2017 na stanowisku zlokalizowanym w Pruszczu Gdańskim w pobliżu ulicy F. Nowowiejskiego, na południe od rzeki Raduni. Badany obszar stanowił – w pierwszych wiekach naszej ery – część wielkiego kompleksu osadniczego.

badania archeologiczne Pruszcz Gdański
Ryc. 1 Mapa z zaznaczoną lokalizacją wykopu

WięcejBadania archeologiczne na stanowisku Pruszcz Gdański 9, woj. pomorskie

Badania archeologiczne w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu

Stanowisko Pruszcz Gdański 5 zlokalizowane jest w centralnej części miejscowości, przy ul. Chopina, przy rzece Radunia.

stanowisko archeologiczne pruszcz gdański 5

Stanowisko archeologiczne Pruszcz Gdański to jedno z najbardziej znanych i “najbogatszych” cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich na Pomorzu.

Pierwszych odkryć na tym stanowisko dokonano w 1926 r. w trakcie kopania dołów pod słupy ogrodzenia cmentarza. Wówczas odkryto 9 grobów szkieletowych. Kolejne odkrycia miały miejsce w 1929 r. w trakcie kopania dołów na wapno i wykopów fundamentowych, ok. 50 – 60 m na północ od cmentarza katolickiego. Odkryto 8 grobów szkieletowych.

WięcejBadania archeologiczne w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu