Tag Archives: badania powierzchniowe

Archeologiczne badania powierzchniowe (obszar 16-30 i 16-31) – gm. Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, Borzytuchom

Badania powierzchniowe na obszarze AZP 16-30  i 16-31 w ramach zadania pt. „Przeprowadzenie prac rozpoznawczo-dokumentacyjnych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na wybranych obszarach realizowane w ramach Krajowego programu ochrony i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 (część XV)” prowadzone były na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Obejmowały teren gmin Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie i Borzytuchom. Badania terenowe przeprowadzone zostały jesienią 2015 r.  Brali w nich udział studenci i absolwenci kierunku archeologia pod kierownictwem Macieja Stromskiego.

mapa obszaru AZP 16-31  mapa obszaru AZP 16-30

WięcejArcheologiczne badania powierzchniowe (obszar 16-30 i 16-31) – gm. Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, Borzytuchom