Tag Archives: archeologia

Ekshumacja w Lewinie, działka 288, gmina Linia.

W dniach od 22 do 23 sierpnia 2019 roku przeprowadziliśmy ekshumację szczątków z  masowego grobu ludności niemieckiej znajdującego się w obrębie działki 288 w  miejscowości Lewino, gm. Linia. W toku prac podjęto szczątki czterech osób.

 

Grób masowy ludności niemieckiej w Lewinie.
Zbiorowa mogiła czterech osób narodowości niemieckiej, zlokalizowana na działce 288 w Lewinie, gm. Linia.

WięcejEkshumacja w Lewinie, działka 288, gmina Linia.

Prace ekshumacyjne w Przymuszewie, gm. Brusy.

W październiku 2019 roku, wykorzystując ostatnie ciepłe dni tego roku, wykonaliśmy prace ekshumacyjne w miejscowości Przymuszewo, gm. Brusy. Opierając się na relacjach okolicznych mieszkańców byliśmy przygotowani na pochówek mogący zawierać szczątki kilku osób. Najprawdopodobniej byli to  uciekinierzy z Prus Wschodnich zabici przez żołnierzy ACz w 1945 roku. Mogiła – znajdująca się na prywatnej działce – była dobrze oznaczona i odwiedzana przez uczniów okolicznej szkoły, którzy zawitali do nas podczas ekshumacji, a pozyskane podczas prac informacje pozwoliły stworzyć dla nich żywą lekcję historii.

WięcejPrace ekshumacyjne w Przymuszewie, gm. Brusy.