Prace ekshumacyjne w Osusznicy, gm. Lipnica

Lokalizacje mogiły udało się ustalić dzięki uprzejmości księdza z okolicznej parafii. Prace przeprowadzono w lipcu 2019 roku. Podczas prac podjęto szczątki 1 osoby.

Jama grobowa była dobrze czytelna i zorientowana była na osi NW-SE. Szczątki znajdowały się na głębokości około 80 cm (poniżej poziomu terenu) w pozycji anatomicznej. Pochowany żołnierz miał uszkodzoną część twarzoczaszki (brak m.in. szczęki). Odnaleziono przy nim pas główny z ładownicami (widoczny na zdjęciu) oraz klamrą Wehrmachtu oraz szereg przedmiotów składających się na umundurowanie oraz wyposażenie wojskowe. Przy szczątkach odkryto również połówkę nieśmiertelnika, niestety stan jego zachowania nie pozwala na jego odczytanie. Przedmiotem pomocnym w identyfikacji może być za to łyżka z wyrytym inicjałem. Przydatną informacją jest również przekaz ustny okolicznej ludności, że pochowany był prawdopodobnie pochodzenia francuskiego. Szczątki na wysokości nóg owinięte były szelkami. Wiązanie nóg świadczyć może, że zwłoki ciągnięto do jamy. Pierwotnie miejsce pochówku oznaczał krzyż, który nie zachował się do czasów dzisiejszych.