Badania archeologiczne w Tczewie, ul. Zamkowa

Celem badań archeologicznych w Tczewie przy ul. Zamkowej było odkrycie i zadokumentowanie przebiegu średniowiecznych murów miejskich. Fortyfikacje miejskie wokół Tczewa powstały w XIV wieku, za rządów Zakonu Krzyżackiego. Przez setki lat ulegały zmianom, przebudowom w zależności od potrzeb, jak również ich forma uzależniona była od zmian w sztuce wojennej. Finalnie, zostały w większości rozebrane w 2 połowie XIX wieku. W trakcie prac przy ul. Zamkowej udało się odkryć i zadokumentować przebieg średniowiecznych fortyfikacji miejskich, które biegły równolegle do ul. Zamkowej.

Archeolodzy w Tczewie