Podwójny pochówek w miejscowości Ostrowite

Na początku lipca 2019 dzięki informacjom przekazanym nam przez okolicznych mieszkańców, dokonano prac sondażowych celem odnalezienia pochówku żołnierza niemieckiego poległego podczas działań wojennych w 1945 roku. Prace rozpoczęto od dokładnej prospekcji terenowej oraz wytyczenia sondaży w miejscu prawdopodobnego pochówku.

W wyniku podjętych czynności natrafiono na zarys jamy grobowej (na poziomie około 20 poniżej poziomu terenu). Po wykonaniu dokumentacji przystąpiono do czynności eksploracyjnych. W wyniku prac odkryto szczątki dwóch osób ułożonych naprzemiennie. Osoby pochowane były na sobie, a ich ułożenie umożliwiało rozdzielenie szczątków.

Wyposażenie grobowe potwierdziło, że są to żołnierze niemieccy. Szczątki żołnierza nr 1 posiadały wełniane skarpety w dobrym stanie zachowania natomiast  w lewym śródręczu tkwił pocisk karabinowy.

Żołnierz nr 2 miał uszkodzoną prawą połowę czaszki, posiadał on również fragment protezy zębowej.

Całość urobku przeszukano wykrywaczem metali.

Teren po zakończonych pracach przywrócono do stanu pierwotnego.