Kwerendy historyczne i archiwalne

W ramach procesu planowania inwestycji niejednokrotnie istnieje potrzeba oszacowania ryzyka związanego z możliwością natrafienia na obiekty o znaczeniu historycznym, jak również stworzenia prognozy finansowej związanej z koniecznością wykonania badań archeologicznych. Firma DETEKT wykonuje opracowania szacunkowe kosztów w oparciu o szczegółowe kwerendy historyczne i archiwalne. W przypadku odkrycia obiektów, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą być zabytkami, możemy dokonać wizji terenowej, jak również asystować w dalszej procedurze zgłoszenia odkrycia zabytku do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.