Fotografia lotnicza z drona

Oferta firmy DETEKT obejmuje także wykonywanie dokumentacji lotniczej z drona. Dysponujemy profesjonalnym dronem DJI Phantom 3. Jesteśmy w stanie wykonać naloty fotogrametryczne oraz na ich podstawie wytworzyć ortofotomapy i plany warstwicowe.

W naszych badaniach wykorzystujemy  GPS geodezyjny Hi Target V30 GNSS oraz tachimetr Hi Target ZTS-320R.  Połączenie najnowszego sprzętu z wiedzą i doświadczeniem naszego zespołu pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania badań archeologicznych, podniesienie ich jakości oraz – co istotne dla Inwestorów – uzyskanie realnych korzyści ekonomicznych.

Przykładowa ortofotomapa z badań archeologicznych w Redzie: