Formalności prawno – konserwatorskie

Archeolodzy z firmy DETEKT sprawnie poprowadzą Inwestora przez wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie badań / nadzorów archeologicznych, warunkującego uzyskanie pozwolenia na budowę. Jako pełnomocnicy Inwestora opracujemy programy badań, szybko i bezproblemowo uzyskamy zgody odpowiednich instytucji na przyjęcie ewentualnych zabytków z planowanych badań archeologicznych. Opracujemy także wnioski na wykonanie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków oraz wnioski o wydanie opinii archeologicznej.