Usługi archeologiczne

Oferta firmy DETEKT kierowana jest również do innych firm archeologicznych, instytucji, stowarzyszeń i fundacji działających na rynku badań archeologicznych. W ramach współpracy oferujemy następujące usługi:

1. Detektorystyka.

Działalność firmy DETEKT stanowi odpowiedź na potrzeby klientów w zakresie profesjonalnych poszukiwań przy użyciu wykrywaczy metali w trakcie badań archeologicznych. Najwyższą jakość świadczonych usług zapewnia wykwalifikowana kadra obsługująca wysokiej jakości sprzęt poszukiwawczy.
Przeszukiwanie nawarstwień kulturowych wykrywaczem jest elementem dobrej praktyki archeologicznej i często jest obowiązkiem nałożonym na wykonawcę badań archeologicznych przez inwestora (na podstawie zapisów przetargowych) lub jest wymogiem lokalnych służb konserwatorskich (Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków).

Właściciel firmy posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na wykopaliskach archeologicznych w charakterze archeologa i detektorysty. Połączenie praktyki, wiedzy, najwyższej jakości sprzętu i znajomości technik poszukiwawczych każdorazowo wpływało na wysoką efektywność prowadzonych poszukiwań i pozyskiwanie znacznej ilości materiału zabytkowego.

2. Konserwacja metalowych zabytków archeologicznych.

Firma DETEKT specjalizuje się również w czyszczeniu zabytków metalowych (żelaznych) metodą piaskowania. Proces czyszczenia i konserwacji jest wykonywany zgodnie ze sztuką konserwatorską.