O Firmie

Firma archeologiczna DETEKT jest prężnie rozwijającym się zespołem doświadczonych archeologów, którzy posiadają wieloletnią praktykę w zakresie badań archeologicznych w kraju i za granicą. Stawiamy na zastosowanie najnowocześniejszych technik dokumentacyjnych, dzięki czemu badania są dokładniejsze, szybsze i mniej kosztowne.

Przeszłość przenosimy w przyszłość.

Nasz zespół:

Mgr Maciej Stromski
Absolwent Instytutu Archeologii i Etnologii na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorant na Wydziałowych Studiach Historii i Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizacja: archeologia współczesności, konfliktów zbrojnych oraz archeologia zbrodni, nowożytność.

Doświadczenie zdobywał podczas wielu badań naukowych z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz później jako samodzielny kierownik badań wykopaliskowych. Doświadczony w prowadzeniu badań zarówno w  terenie miejskim, jak i na stanowiskach pozamiejskich. Uczestnik i prelegent na wielu ogólnopolskich konferencji naukowych. Biegły sądowy z dziedziny archeologii oraz społeczny opiekun zabytków. Ekshumator współpracujący z firmą METODIS Agnieszka Milak w zakresie ekshumacji pochówków niemieckich ofiar II wojny światowej. Uhonorowany specjalnymi podziękowaniami od fundacji “Pamięć” za wkład w odnajdywaniu mogił żołnierzy niemieckich na terenie województwa pomorskiego.  Wykonywał  ekshumacje pochówków żołnierskich z okresu I i II wojny światowej na zlecenie Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN.

Mgr Artur Palej
Absolwent Instytutu Archeologii i Etnologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Specjalizacja: okres przedrzymski oraz okres wpływów rzymskich na Pomorzu.

Prace dyplomowe:Rekonstrukcja cmentarzyska kultury wielbarskiej w Węsiorach, gm. Kartuzy” oraz “Obrządek pogrzebowy kultury Jastorfskiej na Niżu Polskim“.

Uczestnik badań naukowych z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Doświadczenie zdobywał pod egidą największych badaczy okresu rzymskiego i przedrzymskiego w Polsce m.in. Prof UG dr hab. Henryka Machajewskiego, dr Anny Strobin, dr Bartłomieja Rogalskiego. Brał udział  jako uczestnik oraz samodzielny kierownik badań przedinwestycyjnych o znaczeniu lokalnym oraz krajowym. Od stycznia 2019 również czynny uczestnik podczas prac ekshumacyjnych.

Mgr Kacper Kamiński
Absolwent Katedry Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Specjalizacja: wczesne średniowiecze na Pomorzu.

Prace dyplomowe:Kultura Teotihuacan w świetle architektury monumentalnej miasta”  oraz “Wczesnośredniowieczne budownictwo wewnątrzgrodowe na Pomorzu“.

Uczestniczył w Wielbark Archeological Field School w ramach programu Erasmus w latach 2012 i 2014 (pod kierownictwem prof. dr. hab. Jörga Uwe Kleemanna), w badaniach grodziska Wicina w 2012 roku, oraz w ekspedycji Lubin 2011 na wyspie Wolin (pod kierownictwem prof. dr. hab. Mariana Rębkowskiego). Po ukończeniu studiów brał udział w badaniach przedinwestycyjnych oraz pracach ekshumacyjnych na terenie Pomorza.

Mgr Gaweł Podchinowski
Absolwent Instytutu Archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Specjalizacja: archeologia antyczna

Prace dyplomowe:Sztandar z Ur jako źródło do poznania Sumerów” oraz “Demony asyryjskie w źródłach archeologicznych“.

Uczestnik wielu ekspedycji archeologicznych m. in badania cmentarzyska i osady wczesnośredniowiecznej w Kałdusie gm. Chełmno sezony 2007-2008; ekspedycja naukowa na stanowisku Kymissala w południowej części wyspy Rodos. Uczestnik ekshumacji żołnierzy niemieckich na terenie Pomorza.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Gdańsku. Aktywnie wspieramy działalność prospołeczną związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w zakresie archeologii. Potwierdzeniem naszych działań jest otrzymanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków.

Zajmujemy się także poszukiwaniem i ekshumacjami szczątków żołnierzy niemieckich i niemieckiej ludności cywilnej z okresu II wojny światowej. Osoby, które posiadają wiedzę w tym zakresie, proszone są o kontakt z nami. 

Napisali o nas:

Instytu Pamięci NarodowejRadio Gdańsk                      Dziennik BałtyckiZKaszub.infoRadio SzczecinCzas Chojnic

Express Kaszubski

Lębork Nasze Miasto

Sokółka TV