O Firmie

Firma archeologiczna DETEKT jest prężnie rozwijającym się zespołem doświadczonych archeologów, którzy posiadają wieloletnią praktykę w zakresie badań archeologicznych w kraju i za granicą.

Właściciel firmy, Maciej Stromski, jest absolwentem kierunku archeologia na Uniwersytecie Gdańskim, a obecnie doktorantem na Wydziałowych Studiach Historii i Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie zawodowe, nabyte w trakcie uczestniczenia i prowadzenia badań naukowych oraz w trakcie realizacji inwestycyjnych badań archeologicznych (nadzorów, badań ratowniczych, sondażowych i powierzchniowych) na zlecenie inwestorów prywatnych, biur projektowych, firm budowlanych, instytucji państwowych (Narodowy Instytut Dziedzictwa), samorządów oraz spółek: Energii Operator  i Polskiej Spółki Gazownictwa. Potwierdzeniem naszego doświadczenia i profesjonalizmu jest wpis właściciela firmy na listę biegłych sądowych w zakresie archeologii przy Sądzie Okręgowym w Słupsku i Gdańsku.

Firma DETEKT współpracuje ze Stowarzyszeniem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Gdańsku. Aktywnie wspieramy działalność prospołeczną związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w zakresie archeologii. Potwierdzeniem naszych działań jest otrzymanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków.

Zajmujemy się także poszukiwaniem i ekshumacjami szczątków żołnierzy niemieckich i niemieckiej ludności cywilnej z okresu II wojny światowej. Osoby, które posiadają wiedzę w tym zakresie, proszone są o kontakt z nami. 

Napisali o nas:

Express Kaszubski – apel o przekazywanie informacji o szczątkach żołnierskich
ZKaszub.info – informacja o poszukiwaniach szczątków