Nadzór archeologiczny w Gdańsku-Osowej, ul. Pegaza

Badania archeologiczne w formie nadzoru archeologicznego przeprowadzono w dniu 27.02.2015 r. (pozwolenie nr ZA.5161.9.2015.SS z dnia 29.01.2015).  Stanowisko położone jest w Gdańsku Osowie na ul. Pegaza 5. Obszar przeznaczony pod inwestycję (budynek mieszkalny o pow. ok. 100 m2) wcześniej zajmowany był przez „współczesny” dom mieszkalny i budynek gospodarczy zburzone przez rozpoczęciem obecnej inwestycji. W trakcie prac ziemnych nadzorowano prace koparki wykonującej w zarysie przyszłego budynku wykop fundamentowy o głębokości maksymalnej do ok. 0,9 m od poziomu współczesnego humusu. Prace prowadzono za pomocą sprzętu mechanicznego oraz ręcznie, doczyszczając powierzchnię wykopu i część profili. W wykonanej odkrywce pod współczesnym humusem o miąższości do 30 cm, stwierdzono calec (luźny piasek barwy jasno szarobrązowej). W wyniku przeprowadzonych badań na stanowisku nie stwierdzono warstw i obiektów kulturowych, ani zabytków archeologicznych.

nadzór archeologiczny w Gdańsku - rzut wykopu budowlanego