Nadzór archeologiczny Gdańsk, ul. Św. Ducha, Przędzalnicza, Szeroka

W październiku i listopadzie 2017 r. firma archeolodzy z firmy DETEKT prowadzili nadzór archeologiczny w Gdańsku (ul. Św. Ducha, Przędzalnicza, Szeroka, Tandeta) w związku z budową sieci kablowej 0,4 kV.  W związku z lokalizacją inwestycji w ścisłym, historycznym centrum Gdańska istniało duże prawdopodobieństwo odkrycia obiektów o wartościach historycznych. Orientacyjny obszar nadzoru zaznaczono na poniższej mapie (kolor czerwony):

W przebiegu wykopu na ulicy Przędzalniczej natrafiono na relikty architektury w postaci fragmentów zewnętrznych ścian nośnych, tworzących obrys budynku. W jego wnętrzu (zasypisku) odkryto na fragmenty nowożytnej płytki fajansowej z niezidentyfikowaną sceną rodzajową. Zarejestrowane relikty murów wpasowują się w plan zabudowy tej części miasta przedstawiony na XIX – wiecznym planie Buhsego (nr 1). Pod nr 2 na planie Buhsego oznaczono lokalizację odkryć murów ogrodzenia posesji (wykonane z cegły maszynowej)


Ryc.1 i 2 Odkryte fragmenty płytek fajansowych oraz zaznaczenie przebiegu odkrytych reliktów zabudowy na planie Buhsego (kolor żółty)

przedzalnicza- mur
Ryc. 3 Fragment murów obwodowych budynku z ulicy Przędzalniczej

Na ul. Szerokiej natrafiono na fragmenty  przedproża kamienicy wykonanego z cegły ręcznie formowanej, łączonej zaprawą wapienną. Analogicznego odkrycia dokonano na ulicy Tandeta. Oba mury datowane są na XVII-XVIII wiek.

Ponadto na ulicy Tandeta odsłonięto-  zdeponowaną na głębokości 1 m od p.p.t. – nawierzchnię drogi z płyt balastowych pochodzących z XVII/XVIII w.