Odznaka RAD

Opis:

Odznaka RAD (Reichsarbeitsdienst, tłum. Służba Pracy Rzeszy)

Chronologia:

XIX – XX w.


This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.