Ekshumacje w Karpnie, Owsnych Ostrowach i Świątku, gm. Lipnica

W lipcu 2018 r. przeprowadziliśmy prace ekshumacyjne mogił żołnierzy niemieckich. Prace odbyły się w miejscowościach Karpno, Owsne Ostrowy oraz Świątek. Wszystkie z nich znajdują się na terenie gminy Lipnica w województwie pomorskim.

W miejscowości Karpno odnaleziono szczątki żołnierza służącego w wojsku niemieckim. W mogile oprócz szczątków odkryto guziki mundurowe WH oraz krzyżyk mosiężny. Ponadto odnaleziono przy zwłokach guziki z sierpem i młotem, które mogły być łupem wojennym. Ewentualnie mogłoby wskazywać, że osoba pochowana w mogile mogła być jeńcem radzieckim, wcielonym do oddziałów WH (tzw. Hiwis). Przy szczątkach znajdowały się dwa granaty RG42, które zostały zabezpieczone przez policję. Przyczyną śmierci był najprawdopodobniej postrzał w głowę (widoczny otwór wlotowy w czaszce).

W miejscowości Owsne Ostrowy dokonano dwóch ekshumacji. Jedną z pochowanych osób była kobieta narodowości niemieckie,j przy której odnaleziono jedynie fragmentarycznie zachowane elementy ubrania. Natomiast druga z pochowanych osób była żołnierzem, przy której odnaleziono guziki wraz z innymi elementami niemieckiego umundurowania.

W Świątku (poniżej po lewej) w trakcie ekshumacji podjęto szczątki jednego żołnierza niemieckiego. Przy szczątkach odkryto jedynie buty (trzewiki M43) i mosiężną łyżkę. Zwłoki zostały pochowane w drewnianej skrzyni na głębokości 1,5 – 1,6 m.