Ekshumacja żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn, gmina Brusy.

W dniu 14 października 2019 roku dokonaliśmy ekshumacji szczątków pojedynczego żołnierza niemieckiego pochowanego na terenie działki 3128/2 w miejscowości Parzyn, gm. Brusy w obrębie Windorp. Szczątki zostały przypadkowo odkryte podczas orki pod zalesienie, w wyniku tych prac naruszona została czaszka oraz lewa kość ramienna. Miejsce spoczynku żołnierza oznaczono prostą, betonową mogiłą.

Mogiła żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn, gmina Brusy.
Eksploracja mogiły żołnierza niemieckiego w miejscowości Parzyn.

Działka 3128/2 w miejscowości Parzyn znajduje się na terenie zadrzewionym, rozbudowany system korzeniowy pobliskich drzew wpłynął niestety negatywnie na stan zachowania szkieletu jak i w dużym stopniu utrudniał eksplorację jamy grobowej. Z informacji jakie udało nam się pozyskać wynikało, że żołnierz poległ w walkach z Rosjanami w 1945 roku. Szczątki zostały odkryte w porządku anatomicznym w pozycji leżącej na plecach. Jego przednie zęby zostały wybite prawdopodobnie kolbą karabinu krótko przed śmiercią, o czym świadczą ślady widoczne na kośćcu szczęki i żuchwy.

Szczątki żołnierza w jamie grobowej.
Szczątki żołnierza w jamie grobowej.
Szczątki żołnierza Wehrmachtu.
Szczątki czaszki żołnierza Wehrmachtu.

W jamie grobowej razem z poległym złożono kilka przedmiotów osobistych. Największą ciekawość budzą dwa metalowe krzyżyki, w tym jeden prawosławny, sygnet oraz bardzo silnie skorodowany nieśmiertelnik. Poza tym odnaleźliśmy guziki mundurowe, portfel ze skorodowanymi monetami o niskim nominale (prawdopodobnie fenigi).

Przedmioty osobiste znalezione razem ze szczątkami żołnierza.
Przedmioty osobiste znalezione razem ze szczątkami żołnierza.
Pozostałe przedmioty odnalezione w mogile na działce 3128/2.
Pozostałe przedmioty odnalezione w mogile na działce 3128/2.

Po zakończeniu ekshumacji teren objęty pracami został uporządkowany.

Działka 3128/2 po zakończeniu prac ekshumacyjnych.
Działka 3128/2 po zakończeniu prac ekshumacyjnych.