Ekshumacja w miejscowości Mirachowo, gmina Kartuzy.

W dniu 26 listopada 2019 roku dokonaliśmy ekshumacji szczątków mężczyzny narodowości niemieckiej, zmarłego w 1945 roku. Zwłoki zostały złożone w płytkim grobie (głębokości ok 40 cm) w przebiegu dawnego, przydrożnego rowu.

Mogiła na działce 3045 w Mirachowie gm. Kartuzy.
Mogiła na działce 3045 w Mirachowie gm. Kartuzy.

Szczątki odnalezione w Mirachowie zalegały w układzie anatomicznym, który pozostał niezaburzony przez dziesiątki lat aż do momentu ekshumacji. Ciało po śmierci ułożono w jamie grobowej na plecach w pozycji na wznak. Na kośćcu nie zachowały się ślady mogące przybliżyć nam okoliczności śmierci mężczyzny.

Szczątki osoby narodowości niemieckiej odnalezione w Mirachowie.
Szczątki osoby narodowości niemieckiej odnalezione w Mirachowie.
Szkielet mężczyzny pochowanego w Mirachowie gm. Kartuzy.
Brak widocznej przyczyny śmierci na szkielecie mężczyzny pochowanego w Mirachowie gm. Kartuzy.

Przy szczątkach nie znaleziono przedmiotów charakterystycznych dla wyposażenia żołnierzy niemieckich z okresu II Wojny Światowej, dzięki czemu można uznać za prawdopodobne, że osoba ekshumowana w Mirachowie była cywilem. Inwentarz przedmiotów wydobytych z grobu ogranicza się do paleniska fajki, guzików z tworzywa sztucznego oraz gumowych fragmentów ściągacza ubrania.

Przedmioty odnalezione wraz ze szczątkami mężczyzny pochowanego w Mirachowie.
Przedmioty odnalezione wraz ze szczątkami mężczyzny pochowanego w Mirachowie.

Po zakończeniu prac ekshumacyjnych teren został uporządkowany, a szczątki i przedmioty odnalezione w jamie grobowej zabezpieczone.

Działka 3045 w Mirachowie gm. Kartuzy po zakończonej ekshumacji.
Działka 3045 w Mirachowie gm. Kartuzy po zakończonej ekshumacji.