Sprawdź czy na Twojej działce znajduje się stanowisko archeologiczne

Zastanawiasz się czy na Twojej działce znajduje się stanowisko archeologiczne?

Planujesz zakupić działkę, ale boisz się, że jest tam strefa ochrony?

Przeraża Cię samodzielna kwerenda w opasłej przedpotopowej dokumentacji WUOZ?

Jesteś projektantem i potrzebujesz sprawdzić czy projektowana inwestycja wchodzi w kolizję ze strefą ochrony archeologicznej?

Wychodząc naprzeciw tym pytaniom stworzyliśmy produkt,  dzięki któremu nie wychodząc z domu możesz zlecić profesjonalną usługę odpowiadającą na nurtujące Cię pytania!

Oferujemy profesjonalną i kompletną usługą, którą możesz zlecić ONLINE, leżąc leniwie w łóżku!

W ramach usługi przygotowujemy kompleksowe sprawdzenie czy na Twojej działce znajduje się strefa ochrony archeologicznej.

KLIKNIJ TUTAJ

Otrzymujesz od nas:

– mapę z dokładną lokalizacją stanowiska archeologicznego (wraz z buforem ochronnym stanowiska)

-numer stanowiska w miejscowości

– numer stanowiska w ramach AZP

– rodzaj oraz chronologię stanowiska

– informację o ewentualnych dodatkowych formach ochrony

– informacje o ewentualnych ograniczeniach związanych ze stanowiskiem

– określimy odległość do najbliższego stanowiska

– w przypadku wysłania nam zamierzenia inwestycyjnego określimy powierzchnię kolizji ze stanowiskiem

Przykładowo planujesz zakupić działkę 151 obręb Osice, gm Suchy Dąb. Po skorzystaniu z naszej usługi otrzymujesz:

stanowisko: Koźliny 5

numer stanowiska w ramach AZP:  15-45/91

rodzaj oraz chronologia stanowiska: 

  1. Punkt osadniczy – młodsza epoka kamienia
  2. Ślad osadniczy – XV-XVI wiek

Ograniczenia związane ze stanowiskiem archeologicznym: brak

Nadzór archeologiczny w Gdańsku – Sobieszewie, przebudowa nabrzeża

Działki nr 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/10, 12/11/, 12/12, 12/37, 12/38, 12/39, 12/40, 406 obr. 140 w Gdańsku, gm. loco, nr obszaru AZP 12-46 znajdują się w strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej ustanowionej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXIX/1110/2009 z dnia 27.08.2009. W odniesieniu do powyższej uchwały oraz opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5183.662.2013.PM z dnia 01.08.2014 r. konieczne było prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia inwestycji polegającej na remoncie nabrzeża. WięcejNadzór archeologiczny w Gdańsku – Sobieszewie, przebudowa nabrzeża