Badania archeologiczne Starogard Gdański, stanowisko Nowa Wieś Rzeczna 18

Badania wykopaliskowe Starogardzie Gdańskim były realizowane we wrześniu 2017 roku. Prace prowadzono na stanowisku Nowa Wieś Rzeczna 18, zlokalizowanym w południowo- wschodniej części miejscowości.


Ryc. 1 Miejsce badań archeologicznych na terenie miejscowości (zaznaczone kolorem niebieskim).

W wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych odkryto warstwę kulturową oraz 2 obiekty archeologiczne.

Ryc. 2 Zakres wykopalisk archeologicznych- zdjęcie lotnicze wykonane z drona

Widoczna powyżej warstwa, wiązana z cyklem łużycko- pomorskim składała się z przemieszanego żółtego i brązowego piasku. W trakcie eksploracji odkryto liczne fragmenty ceramiki: 21 fragmentów brzuśca, 1 fragment wylewu z uchem i 1 fragment dna z nóżką.

W pierwszym z obiektów archeologicznych nie znaleziono materiału zabytkowego, co uniemożliwiło wydatowanie. W drugim zaś odkryto w trakcie eksploracji 12 fragmentów ceramiki (grubościenna, domieszka drobnoziarnista, powierzchnia gładka, barwa ciemnobrązowa z widocznymi plamami wypału) i ponad 30 fragmentów przetopionego metalu (spieki hutnicze). Podobnie jak w przypadku warstwy kulturowej, znaleziska z obiektu 2 wiązały się z cyklem łużycko- pomorskim.

ceramika nowa wieśmetal nowa wieś
Ryc. 3 i 4 Fragmenty ceramiki i przetopiony metal z obiektu 2